ITWatch

Klumme: Digitale lappeløsninger er dyre og kontraproduktive

Ensidigt fokus på teknologi begrænser forretningsværdien af digital transformation, skriver Henrik Zeberg, der er chef for konsulentforretningen hos DXC Technology, i denne klumme.

Foto: DXC Technology/PR

Digitale forandringsprojekter, der ikke er forankret i virksomhedens forretningsstrategi, skaber ikke forandring og transformation.

Det er nemlig dyrt og kontraproduktivt, hvis virksomheden fortaber sig i en digital løsning, der som en lappeløsning alene digitaliserer i en del af forretningen.

Den virkelige succesfulde digitale transformation kræver et langt strategisk forretningsmæssigt sigte og en holistisk indsats, hvor alle digitale processer bindes sammen for at understøtte forretningens mål.

Den virkelige succesfulde digitale transformation kræver et langt strategisk forretningsmæssigt sigte og en holistisk indsats, hvor alle digitale processer bindes sammen for at understøtte forretningens mål.

Kun dér er virksomheden sikker på den fulde udnyttelse af det egentlige digitale potentiale.

Der er desværre mange af disse lappeløsninger. Der er f.eks. virksomheder, der efter automatiseringsprojekter ikke har forholdt sig til, hvor eller hvordan frigjorte ressourcer skal anvendes.

Det giver ikke indtryk af en større sammenhængende tænkning: Digitale automatiseringsprojekter skal være en del af en større masterplan, der sikrer, at alle it-projekterne understøtter virksomhedens samlede strategi, og at de frigjorte ressourcer bruges konstruktivt.

Det er den eneste vej til at sikre udbytte af investeringen.

Dyre lappeløsninger

Den holistiske tilgang vil være med til at skabe driftssikkerhed og kundetilfredshed.

Vi kender til virksomheder, der har automatiseret vigtige processer, men ikke etableret en driftsorganisation, der overvåger og kan træde til, hvis systemet går ned.

Det betyder, at der ikke en plan for at sikre, at systemet kommer op at køre igen. Men heller ikke for at kontakte kunder, der har haft problemer i forbindelse med incidents og andre uregelmæssigheder. Sådanne lappeløsninger kan koste dyrt!

Forretningsforståelsen og det langsigtede perspektiv er også en vigtig brik i udviklingsarbejdet – for eksempel når det sker i samarbejde med startup-virksomheder. Disse samarbejder skal naturligvis også handle om hele forretningen.

Det sikrer energi og læring i hele organisationen, når den enkelte medarbejder er med til at identificere og løse relevante forretningsstrategiske udfordringer.

Projekter, der udvikles med udgangspunkt i forretningsstrategien, kan således blive kulturskabende og dermed gøre en væsentlig forskel for fremtidens forretning.

De digitale løsninger er altså ikke målet i sig selv, men midlet til at eksekvere en langtidsholdbar, velforankret og succesfuld forretningsstrategi.

Digital transformation handler således ikke om bare at optimere dele af forretningen. Digital transformation bør tage udgangspunkt i både forretningen og kundens behov – og indtænke alle relevante processer digitalt på tværs af hele organisationen.

De digitale løsninger er altså ikke målet i sig selv, men midlet til at eksekvere en langtidsholdbar, velforankret og succesfuld forretningsstrategi.

Klumme: 5G vil forbinde alt i vores hverdag – men husk at beskytte netværket

Klumme: Cyberkriminalitet er ikke et it-problem

Klumme: Ny teknologi skal bane vejen for fremtidens smarte grønne byer

Relaterede

ITWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Se alle ledige stillinger