ITWatch

Klumme: Derfor bør teknologi og it spille en strategisk rolle i en M&A-transaktion

Pris, strategi og synergi er nogle af succeskriterierne i enhver M&A-transaktion, men et dybdegående teknologisk perspektiv kan også have stor betydning, påpeger Cuong Nguyen, som er Senior Manager hos EY.

PR
Foto: PR

Teknologi spiller en stadig større rolle for rigtig mange virksomheder på tværs af et bredt felt af industrier, og for nogen brancher er det en altafgørende differentieringsfaktor.

Fokus på it og teknologi fra ledelsen er gået fra et omkostningsfokus (hvorfor koster det så meget) til hastighed (kan vi ikke udvikle dette hurtigere) og nu til fokus på it som en differentieringsfaktor (kan det blive gjort mere digitalt).

I Danmark bekræfter en række nylige virksomhedshandler den tendens, at tech-industrien, eller opkøb hvor it er kernen for virksomheden, får stadig større betydning. Transaktioner som involverer MIR, Universal Robots, TDC, Global Connect og NETS, har fyldt godt både i de generelle medier og it-medier i løbet af det sidste år.

Beslutningen vedrørende M&A (frasalg og/eller opkøb, red.), finder oftest sted omkring virksomhedens CEO eller CFO og er i kraft af sin natur ekstremt fortroligt. It bliver oftest involveret meget sent i denne proces og på et ret operationelt plan, eksempelvis for at få systemer og data migreret på plads.

Og heri ligger udfordringen: Der er bred enighed om, at teknologi har en større rolle, men ved frasalg og opkøb mangler der oftest indsigt i de teknologiske nuancer bag den strategiske retning og de finansielle tal blandt beslutningstagerne.

Der mangler oftest viden og perspektiv som har en altafgørende indflydelse på transaktionens risici, prissætning og synergieffekter. EY har gennem interview med globale virksomheder fundet frem til, at 74 pct. af investeringsfondene mangler technologi og it kundskaber ved evaluering af opkøbsmål (EY Global Divestment Study, 2018).

Hvilke fordele er der ved et teknologisk perspektiv?

Når en CIO kan sætte præg på en virksomheds forretningsstrategi, er det en god indikator på, at vedkommende har nået en position og en strategisk rolle som business enabler og ikke er begrænset til en supportfunktion og et cost center. Den stærke CIO kan spille en rolle i en diskussion af opkøb eller frasalg, og har forretningsindsigt samt evnen til at kunne formidle teknologiske muligheder inden for en forretningsmæssig og digital agenda.

Teknologi og it spiller en rolle på et kommerciel plan, nemlig når det kommer til prissætningen af frasalg og opkøbsmålet. CIO’en kan sætte et kritisk og realistisk blik på den teknologiske asset, der endnu er mest en ambition og vision, fx inden for AI og Machine Learning. Omvendt kan CIO’en spotte et urealiseret, teknologisk potentiale, som endnu ikke er indregnet i købsprisen, og derved positivt påvirke synergieffekterne og ikke mindst værdiansættelsen.

Den dygtige CIO kan også bidrage med et teknologiske perspektiv på omkostninger. Opkøbsmålet kan måske have et attraktivt omkostningsniveau set ud fra en finansiel perspektiv, men det kunne også være et tegn på underinvestering og forsømmelse fra et it-perspektiv som medfører signifikante investeringer i it efter opkøbet grundet operationel risiko eller regulativ compliance.

Hastigheden og realiseringen af synergier spiller en hovedrolle i M&A businesscasen. EY har observeret, at it og teknologi har en rigtig stor andel i både hvor hurtig synergierne kan realiseres, og hvor stor en andel it og teknologi har af den samlede synergieffekt. Heri består udfordringen, da indsatsen for at opnå disse synergier undervurderes, specielt ud fra et it- og teknologi- perspektiv.

De scenarier, som vi oftest har observeret, har krævet en signifikant up-front investering på teknologisiden for at opnå de ambitiøse tidsrammer, langsigtede kommercielle forpligtelser til tredjeparter/leverandører og en større mobilisering i både Due Diligence og i carve’out/integrationsfasen, som begge udhuler businesscasen.

Det er helt essentielt for en CIO at kunne bidrage til at forme virksomhedsstrategien ud fra de teknologiske muligheder, og M&A er den ultimative manifestation og anerkendelse af, at målet er nået.

Teknologi og it bør spille en større og mere strategisk rolle ved M&A, og det er op til virksomhedens CIO at bringe teknologi ind som et centralt emne, når virksomheder skal frasælge eller opkøbe. Samtidig er det også en invitation til, at den klassiske M&A paradigme med CEO, CFO og M&A også er åbne for inkludere flere aspekter i de strategiske M&A drøftelser.

Klumme: Ja tak til digital service i verdensklasse

Klumme: Digitale labs er ikke kun for den digitale elite

Klumme: Svært ved at knække koden til en succesfuld digitalisering? Overvej en "mentor"

Klumme: Sådan skal virksomheder forberede sig på generation Z og fremtiden

Relaterede

ITWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Se alle ledige stillinger