ITWatch

Klumme: Teknologiforskrækkelse kan få store konsekvenser for klimaet

Jo mere teknologimoden et land er, jo bedre er det til at skabe og implementere bæredygtige løsning og indfri klilmamål, skriver Claus Falk, bestyrelsesformand i IKT-klyngen Brainsbusiness.

Claus Falk fra Brainsbusiness. Foto: PR

Når Gretha Thunberg i ”flyskammens” navn sejler til USA for at tale i FN, og når miljøaktivistgruppen Extinction Rebellion blokerer motorveje i Tyskland, er det efter min mening et udtryk for, at klimadagsordenen er kørt af sporet.

Det kan i hvert fald være meget svært at få øje på de rationelle argumenter for at gøre det.

Jeg anerkender, at handlingerne har en vis symbolværdi. Ellers ville vi jo ikke snakke om dem - hverken her i medierne eller ved middagsbordet.

Men ser vi bort fra det, kan jeg ikke se de positive konsekvenser i Gretha Thunbergs valg af en transportform, der medfører betydeligt længere transporttid og dermed mindre tid til at arbejde på at forbedre klimaet.

Ej heller kan jeg se meningen i, at Extinction Rebellion forhindrer en masse tyskere i at passe deres arbejde og derigennem skabe vækst og midler til at investere i grøn omstilling.

Tværtimod er det et udtryk for en negativ tendens til at placere teknologien midt på skydeskiven, når ansvaret for den menneskelige klimapåvirkning skal udpeges.

Tesen synes at være, at vi kan begrænse os ud af de menneskeskabte klimaforandringer, men er det virkelig det, vi ønsker? Jeg har svært ved at forestille mig, at det grønne mandat befolkningen i Danmark har givet den nuværende regering, er lig med carte blanche til at sætte den teknologiske udvikling på pause for at gå tilbage til en mere primitiv livsstil.

Nej, målet må i stedet være at finde synergier mellem løsninger på klimaudfordringerne og vækstskabelse og øget velstand i samfundet. Her er svaret ikke mindre teknologi. Tværtimod er det den teknologiske udvikling, der igen skal redde os.

Bedre implementering af bæredygtige løsninger

Det er nemlig først og fremmest den teknologiske udvikling, der har reddet os de seneste 100-150 år. Alene de seneste 25 år har den teknologiske udvikling været med til at løfte over en milliard mennesker ud af fattigdom. Det er også den teknologiske udvikling, der har gjort, at en større og større andel af vores energiforbrug kommer fra grøn energi. Og sådan kunne jeg blive ved.

Faktum er, at hvis man sammenligner verdens landes teknologiniveau (ICT score) med deres fremskridt på bæredygtighedsområdet, så er der en direkte korrelation. Med andre ord: Jo mere teknologimoden et land er, jo bedre er det til at implementere bæredygtige løsninger og at indfri klimamål.

Det er tankevækkende på et tidspunkt, hvor en række internationale klimapersonligheder og politikere sætter spørgsmålstegn ved, om vi skal sætte teknologien på standby for netop at nå klimamålene.

Glædeligvis har vi allerede en stor del af de teknologiske løsninger lige foran os. For nylig har forskere fra Aalborg Universitet sammen med Steeper Energy knækket koden til at lave træaffald om til biobrændstof til fly, skibe og lastbiler.

Et amerikansk firma har udviklet en metode til at reducere datacentres elforbrug med 90 procent. Undersøgelser viser, at nye AI-applikationer kan reducere den globale CO2-udledning inden for bl.a. landbrug, energisektor og transportsektor fire procent svarende til den samlede udledning fra Australien, Canada og Japan tilsammen. Og sådan kunne jeg blive ved.

Vi skal accelerere fokus på teknologi

Pointen er, at den teknologiske udvikling fortsat skal løse menneskehedens største problemer. Og lad os lige huske på, at klima og miljø ikke har og ikke bør have første prioritet over hele verden. I mange lande er det stadig mad, sundhed og andre helt basale fornødenheder, der står øverst på dagsordenen. Derfor skal al forskning og udvikling jo ikke kanaliseres i miljøets retning, når der er andre og langt mere alvorlige udfordringer i eksempelvis 3. verdenslandene.

Men det er dog helt afgørende, at vi i Danmark går foran, og at vi accelererer vores fokus på den teknologi, forskning og udvikling, der kan løse verdens klimaproblemer.

Vores boliger, fødevarer, transportformer, tøj og ikke mindst digitale liv påvirker vores klima negativt. Det er vi ganske enkelt nødt til at finde teknologiske løsninger på. Men vi skal ikke tilbage til jordhytter og hestevogne.

Det er en misforståelse at tro, at det er den rigtige vej. En sådan teknologiforskrækkelse kan få langt mere alvorlige konsekvenser for klimaet.

Pointen er, at vi skal kanalisere endnu flere ressourcer i retning af teknologiske løsninger, der kan løse vores største problem – klimaforandringerne. Lad os turde gå foran og være det gode eksempel for både 2. og 3. verdens lande.

Klumme: It-industrien skal blive mere bæredygtig, ikke kun fordi det er nødvendigt, men også fordi vi allerede kan

Klumme: Fremtidens kærlighedshistorie: Computere bliver vores bedste venner

Relaterede

ITWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Se alle ledige stillinger