ITWatch

Klumme: Statslige it-projekter handler om kritisk infrastruktur – vi har behov for langsigtede strategier

Statslige it-projekter er blevet analyseret og undersøgt af fagkyndige, it-revisorer og forskere gentagne gange de sidste 15 år. Men vi ved jo godt, hvorfor de fejler eller lykkes. Vi har ganske enkelt behov for mere langsigtede strategier, for det handler om kritisk infrastruktur, skriver Willy Kofoed fra Dansk IT i denne klumme.

Foto: Dansk IT/PR

Statsrevisorerne anmodede i december 2019 Rigsrevisionen om at undersøge beslutningsprocesserne for de statslige it-projekter. Baggrunden er med Statsrevisorernes egne ord, at "den øgede digitalisering betyder, at it i staten kan anses som kritisk infrastruktur på linje med f.eks. elektricitet og veje."

Det er et synspunkt, som Dansk IT bakker fuldt op om, og som vi har advokeret for i de sidste mange år. Samfundets digitale fundamenter er kritisk infrastruktur - og skal forvaltes derefter. Baggrunden er selvfølgelig også de mildt sagt kedelig forløb om en række statslige it-projekter, som bl.a. Rigsrevisionen også har undersøgt gentagne gange.

Af Statsrevisorernes anmodning fremgår det, at "reglerne for statslige it-projekter er, at statslige it-projekter over 10 mio. kr. og it-anskaffelser over 60 mio. kr. skal risikovurderes af Statens It-råd. Projekter over 60 mio. kr. skal desuden forelægges i et aktstykke for Folketingets Finansudvalg. Statens It-råd følger it-projekter og it-anskaffelser fra analysefasen til et år inde i realiseringsfasen."

I anmodningen kan man også læse, at "beslutningsprocessen for indkøb af it til staten er kompleks og unik for hvert it-projekt men også vigtig i forhold til det enkelte it-projekts efterfølgende succes." Det forklares, at det derfor er vigtigt, at der indsamles viden og opnås læring om, hvordan beslutningsprocesser påvirker projekternes succes i forhold til de opstillede mål.

Kritisk infrastruktur kræver en anden tilgang

Her har vi fra Dansk IT’s behov for at komme med et opråb: Undskyld, men statslige it-projekter er blevet reviewet, vurderet, analyseret og undersøgt af fagkyndige, it-revisorer og forskere gentagne gange de sidste 15 år. Vi ved jo godt, hvorfor de fejler eller lykkes. Så hvad er det, vi venter på?

Prøv en gang at læse indledningen én gang mere: "Den øgede digitalisering betyder, at it i staten kan anses som kritisk infrastruktur på linje med fx elektricitet og veje."

Det er helt rigtigt set, at samfundets digitale fundamenter er en lige så vigtig del af den kritiske infrastruktur som fx elektricitet og veje. Der er dog en afgørende forskel: Den øvrige kritiske infrastruktur bliver ikke forvaltet gennem en projekttilgang med relativt kortvarige livscykler og tilhørende usikker eller kortsigtet projektfinansiering.

Det er problematisk, at it-projekterne i staten ofte håndteres på den måde. Kritisk infrastruktur kræver langsigtede strategier, solide styringsmodeller, løbende vedligehold og fornyelse samt entydigt, kvalificeret og kompetent ejerskab.

Ikke behov for nye undersøgelser

De grundlæggende udfordringer med statslige it-projekter får vi ikke løst gennem endnu en undersøgelse af "projektvirkeligheden".

Dansk IT har gentagne gange peget på det helt afgørende i, at der skabes langt større politisk fokus på og investeringsvillighed i at sikre samfundets digitale fundamenter. Digitale fundamenter tager tid at opbygge ligesom industrisamfundets fundamenter såsom jernbaner, veje, havne, forsyningsnet etc. Og når de først er bygget, skal de vedligeholdes og holdes ajour. Gør vi ikke det, havner vi i en helt anden knibe – nemlig den, at vi slæber rundt på en masse tunge, teknologisk forældede og usammenhængende systemer, såkaldte legacy-systemer.

Lige nu er vi havnet et sted mellem det værste af to onder. En række kritiske systemer er i den grad nødlidende i fraværet af langsigtet strategi, mens andre alt for hyppigt tvinges ud i alle de risikoelementer, som projekttilgangen til komplekse opgaver indebærer.

Det er helt nødvendigt, at der politisk sættes fokus på Danmarks digitale fundamenter. Det bør være en samfundsopgave at skabe og sikre styringen af fundamenterne. Holde dem ajour, videreudvikle dem og sætte standarderne. Et stærkt digitalt fundament, som er ejet af staten, og hvor der er en strategisk tilgang til videreudvikling, vil gøre muligt for markedet at lave bedre og mere cost-effektive løsninger.

Tidligere skatteminister: "Det er ikke rimeligt at klandre ministeriet for det"

Statsrevisorer kritiserer information om it-system: "Folketinget skal ikke lege detektiver"

Relaterede

ITWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Se alle ledige stillinger