ITWatch

Rigspolitiet truede Netcompany med sanktioner i strid om våbenregister

Rigspolitiet truede Netcompany med sanktioner i form af en bod, fordi man mente, at it-virksomheden ikke overholdt sine kontraktlige forpligtelser under udviklingen af Rigspolitiets nye våbenregister. Netcompany erklærer sig uenig i den udlægning.

Foto: Pr

I flere tilfælde har Netcompany ifølge Rigspolitiet forsømt sine kontraktlige forpligtelser under udviklingen af det nye våbenregister. Og derfor har Rigspolitiet truet med sanktioner.

Det fremgår af en aktindsigt, som ITWatch har modtaget fra Ombudsmanden.

Ombudsmanden er gået ind i sagen om Rigspolitiets nye våbenregister på baggrund af en henvendelse fra Danmarks Jægerforbund.

Forbundet kritiserer, at det digitale register for våbentilladelser, som Netcompany har skullet udvikle for Rigspolitiet, har været forsinket og her 11 måneder efter ibrugtagningen stadig ikke er fuldt funktionsdygtigt.

Vi har et indgående behov for, at Netcompany nu tager ejerskab for projektet og projektets fremtid.

Sektionsleder i Rigspolitiet

I en korrespondance mellem en partner i Netcompany og en sektionsleder i Rigspolitiet fra marts til april i år, bliver Netcompany gentagne gange kritiseret for flere forhold.

Blandt andet kritiseres Netcompany for ikke at tage nok ejerskab over projektet, være skyld i forsinkelserne og for ikke at aflevere en ny plan for det videre forløb.

Det får Rigspolitiet til at true med sanktioner.

”Rigspolitiet har principielt ikke et ønske om at bevæge samarbejdet ned ad den vej, men vi har et indgående behov for, at Netcompany nu tager ejerskab for projektet og projektets fremtid,” skriver Rigspolitiets sektionsleder i en mail til Netcompany i marts.

I en mail til ITWatch afviser Netcompany dog alle anklager.

”Netcompany har levet fuldt op til de aftalte rammer – både når det kommer til tidsfrist og indhold,” lyder det fra Netcompany.

Stor uenighed om ansvaret

Rigspolitiet er af den klare opfattelse, at det er Netcompany, der står med ansvaret for, at projektet overhovedet blev forsinket i første omgang.

Sektionslederen i Rigspolitiet opfordrer i en mail midt i marts om, at Netcompany igen får fat om styringen på projektet og udarbejder en ny plan for det videre projekt på baggrund af ”Netcompanys forsinkelser” med leverancen.

Såfremt korrektionsplanen ikke reelt understøtter opfyldelsen af den indgåede tidsplan, vil Rigspolitiet være nødt til at overveje, hvorvidt kontraktens sanktioner skal bringes i anvendelse.

Sektionsleder i Rigspolitiet

Men at Netcompany skulle være skyld i forsinkelserne, er ikke noget Netcompany kan genkende.

”Vi kan ikke genkende, at der skulle være en forsinkelse, som Netcompany er årsag til,” skriver Netcompany i et svar til Rigspolitiet.

Rigspolitiet er dog af den klare opfattelse, at en såkaldt overtagelsesprøve ikke er blevet gennemført rettidigt. Netcompany mener på den anden side, at en såkaldt kundetest, konverteringstest og performancetest ikke har været udført, og at dette er Rigspolitiets ansvar.

”Vi er nok bare ikke enige om, at ansvaret herfor ligger alene hos Netcompany,” lyder det fra Netcompany i et opfølgende svar.

Rigspolitiet og Netcompany bliver enige om, at Netcompany skal levere en ny plan, hvor de beskriver, hvilke udfordringer forsinkelserne har medført og ikke mindst, hvordan man vil komme i mål med projektet.

”Såfremt korrektionsplanen ikke reelt understøtter opfyldelsen af den indgåede tidsplan, vil Rigspolitiet være nødt til at overveje, hvorvidt kontraktens sanktioner skal bringes i anvendelse, herunder hvorvidt der er grundlag for at opkræve en bod,” skriver Rigspolitiet til Netcompany.

Men også her er der utilfredshed med Netcompanys arbejde.

Afleverer mangelfuld plan

Ifølge kontrakten er Netcompany forpligtet til at aflevere en korrektionsplanen, senest fem dage efter at den er blevet efterspurgt af kunden. Netcompany afleverer til tiden, men ikke i et format, som Rigspolitiet mener var aftalt.

”Den tilsendte plan har dog ikke karakter af en korrektionsplan, som vi var stillet i udsigt,” skriver sektionslederen.

”Her mangler vi især en tidsplan, der på meget detaljeret vis afspejler de forskellige udestående leverancer med dato for leveringstidspunkt,” fortsætter sektionslederen.

Netcompany bliver af Rigspolitiet igen bedt om at udarbejde en korrektionsplan, som de leverer nogle dage efter.

Men endnu en gang mener Rigspolitiet ikke, at Netcompany leverer det, de er blevet bedt om, og man minder endnu engang Netcompany om, hvad planen skal indeholde ”således at tilliden til Netcompanys leveranceevner kan blive genetableret”.

”Efter at have behandlet planen skal jeg samtidigt meddele, at Rigspolitiet er af den opfattelse, at det fremsendte ikke udgør en korrektionsplan, endsige en egnet plan for projektets videre forløb,” skriver sektionslederen til Netcompany.

Rigspolitiet vil derfor tage initiativ til en sådan eskalation med henblik på at få løst de massive problemer, der knytter sig til leveringen af leverancen.

Sektionsleder i Rigspolitiet

”Rigspolitiet vil derfor tage initiativ til en sådan eskalation med henblik på at få løst de massive problemer, der knytter sig til leveringen af leverancen,” lyder det, hvorefter at man oplyser, at der dagen efter vil blive afholdt et møde, hvor to direktører fra Rigspolitiet vil deltage.

ITWatch har spurgt Netcompany, hvorfor virksomheden flere gange aflevere en ifølge Rigspolitiet utilfredsstillende korrektionsplan.

”En korrektionsplan forudsætter at der har været en formel forsinkelse i forhold til kontraktens milepæle. Det var ikke tilfældet, hvorfor Netcompany i stedet tilbyder at lave en plan, som fremsendes til Rigspolitiet,” skriver Netcompany til ITWatch.

Forskellen på korrektionsplanen og det, Netcompany bare kalder for en plan, er, at korrektionsplanen indeholder elementer af en tidsplan, som skal justeres, såfremt der har været forsinkelser i leverancen.

Men som Netcompany tidligere har forklaret, er virksomheden uenig med Rigspolitiet i, at der overhovedet har været formelle forsinkelser.

ITWatch har henvendt sig til Rigspolitiet med flere spørgsmål. Rigspolitiet er ikke vendt tilbage før publiceringen af denne artikel.

Strid om Rigspolitiets våbenregister fra Netcompany er strandet i Justitsministeriet

Nyt it-system virker fortsat ikke: Jægerforbund føler sig ført bag lyset

Netcompanys våbenregister undersøges af Ombudsmanden

Mere fra ITWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

ITWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs