ITWatch

Professor dumper styrelse efter 10 års bøvl med it-system

Udviklingen af et centralt it-system til landets domstole er endt i konflikt mellem leverandøren og kunden. Ifølge professor bærer sidstnævnte ansvaret for, at systemet stadig ikke fungerer godt nok efter en proces på 10 år.

Foto: Ritzau Scanpix/Søren Seilemann.

Domstolsstyrelsen kan kun bebrejde sig selv for, at et centralt it-system efter et forløb på 10 år fortsat volder store problemer.

Det vurderer professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet med afsæt i en aktindsigt i den seneste kravsspecifikation og driftsprøven, som ITWatch har fået.

"Det er totalt uklart, hvad de vil opnå, og hvad systemet skal bruges til," konstaterer professoren, der i over 20 år har undersøgt problemfyldte offentlige it-projekter for blandt andet Rigsrevisionen.

En ekstraregning

Sagen drejer sig om det forsinkede og fordyrede it-system Civilsystemet, der skal understøtte en digital sagsbehandling af civile sager ved landets domstole via blandt andet sagsportalen Minretssag.dk. Tidligere har systemet gået under navnet JFS Civil.

Udviklingen blev sat i gang tilbage i 2009, men systemet var først implementeret i februar 2018. Syv år senere end planlagt. Undervejs har Domstolsstyrelsen bedt Folketinget om flere penge ad flere omgange, så regningen samlet set er steget med 81 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der lød på 63,1 mio. kr.

Jeg vil anbefale, at man åbner muligheden for at starte helt forfra.

Søren Lauesen, professor, IT-Universitetet

Derudover har problemerne ført til sammenstød mellem styrelsen og leverandøren Globeteam, fordi funktionerne på sagsportalen Minretssag.dk har været ramt af lange svartider. Det på trods af, at systemet bestod driftsprøven i maj sidste år.

"Vi har modtaget et system, som it-teknisk ikke lever op til det, man kan forvente af et moderne system. Kvaliteten er lavere end forventet, og systemets opbygning og arkitektur er ikke hensigtsmæssig," udtalte styrelsens direktør Kristian Hertz i december, da man bad Kammeradvokaten vurderer, om der var grundlag for at gøre krav gældende over for Globeteam.

Er ikke god nok

Men ifølge professor Søren Lauesen skyldes problemerne grundlæggende, at Domstolsstyrelsen har lavet en dårlig kravspecifikation.

"Kravspecifikationen er ikke god nok til at afgøre, om de har fået det, der er nyttigt for dem. Den siger en hel masse ting, som systemet skal gøre – at det eksempelvis skal bygges på en eksisterende arkitektur, hvilket kraftigt begrænser mulighederne. Men den siger ikke, hvad man skal bruge systemet til. Altså hvilke brugssituationer systemet skal understøtte." 

Af samme årsag mener han, at pilen peger tilbage på Domstolsstyrelsen fremfor på leverandøren Globeteam. 

"De har en dårlig kravsspecifikation, og så er det svært at bevise, at leverandøren har fejlet, når kravene er ubekendte," påpeger han.

Han fortæller, at leverandøren juridisk set kan stilles til ansvar, hvis den ikke har leveret det, som den vidste eller burde have vidst, at kunden har brug for.

"Men Globeteam har jo ikke erfaring med, hvad der sker inde i en domstol. Der er de afhængige af, hvad Domstolsstyrelsen fortæller dem," understreger Søren Lauesen og tilføjer: 

"Lad os sige, at Domstolsstyrelsen havde anskaffet et system fra nogen, der har leveret til domstole og ved, hvordan domstolsarbejde kan optimeres, så kunne man forvente, at leverandøren ville vide, hvordan man skulle løse styrelsens problemer. Men det har leverandøren jo ikke reklameret med."

Fatal beslutning

Globeteam har selv peget på, at selskabet først blev tilknyttet som leverandør på projektet i 2015. Inden da benyttede Domstolsstyrelsen nogle andre leverandører til at udvikle den grundlæggende platform, og det var et krav, at Globeteam skulle udvikle Minretssag.dk med afsæt i den platform.

"Systemet er således på stort set alle områder bygget op omkring en arkitektur og en datamodel, som var fastlagt af Domstolsstyrelsen på forhånd. Alene på grund af platformens alder er der naturligvis områder, som med fordel kunne fornyes," sagde Globeteams adm. direktør Claus Moldow til ITWatch, da det stod klart, at Kammeradvokaten blev involveret i tvisten.

Ifølge Søren Lauesen var det en fatal beslutning at fortsætte med en problemramt platform, da man lavede den omtalte kravsspecifikation i 2014.

"Hvis du har en dårlig platform, så er det ikke den, du skal videreudvikle på. Så skal du få et godt sagsbehandlingssystem og sørge for, at få din gamle data migreret over til det nye system. Det er sådan, man gør. Den mulighed skal i hvert fald være åben," påpeger han.

Bør starte forfra

I en opdatering fra slutningen af februar skriver Domstolsstyrelsen, at Minretssag.dk kører "væsentligt bedre", og at man har gennemført fire af 14 punkter i en stabiliseringsplan. Samtidig fremhæver styrelsen dog, at det fortsat er "nødvendigt med fokus på at stabilisere systemet." 

ITWatch tog torsdag eftermiddag kontakt til Domstolsstyrelsen, der kun vil svare skriftligt på spøgsmål om sagen. Vi ville gerne have uddybet, hvad det vil sige, at Minretssag.dk kører væsentligt bedre, have styrelsens syn på kritikken fra Søren Lauesen og høre, hvordan det går med at vurdere et eventuelt krav mod Globeteam.

Fredag eftermiddag svarede styrelsens kommunikationsdirektør Lasse Krogh Bohse, at man var i gang med at kigge på spørgsmålene. Men mandag var meldingen, at styrelsen ikke ønskede at kommentere vurderingerne fra Søren Lauesen eller økonomien og tidsplanerne.

I stedet skrev Lasse Krogh Bohse, at "vi som tidligere fortalt er opmærksomme på at styrke vores it-organsation, så vi bliver endnu bedre rustet til at teste og kvalitetssikre leveancer og dertilhørende arkitektur fra eksterne leverandører."

Samtidig pegedede han på, at det går fremad.

"Vores fokus er at fortsætte stabiliseringen af systemet, og de første indsatser ser glædeligvis ud til at have givet en bedre performance overordnet, idet der gennem de sidste måneder er opnået et større brugertilfredshed og en teknisk forbedring, baseret på måling af tekniske performancekriterier."

Professor Søren Lauesen anbefaler, at Domstolsstyrelsen overvejer muligheden for at starte helt forfra.

"Jeg vil anbefale, at man åbner muligheden for at starte helt forfra og lave et nyt udbud," siger han og tilføjer: 

"Det er sådan set uafhængigt af, hvor meget tid man har brugt. Det er fremtiden, man skal kigge på."

It-leverandør skyder tilbage mod styrelse efter kritik af udskældt system

Styrelse kritiserer udskældt it-system: Kvaliteten er dårligere end forventet

Udskældt it-platform i nye problemer 

Mere fra ITWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

ITWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs