ITWatch

Hostingselskab anklaget for medvirken til ulovligt salg af eksamensbesvarelser

Et hostingselskab afviste at lukke for adgangen til en hjemmeside, der ulovligt solgte eksamensbesvarelser, på trods af et forbud imod siden. "Vi mener ikke, at vi juridisk set skal agere på et forbud mod et andet selskab," lyder det fra hostingselskabet.

Foto: Ritzau Scanpix/Casper Christoffersen.

Forbrugerombudsmanden mener, at hostingselskabet Unoeuro har medvirket til overtrædelse af god markedsføringsskik. Som en konsekvens risikerer selskabet at blive idømt en bøde.

Det sker på baggrund af to forbud, som myndigheden har nedlagt mod hostingselskabet, for at få selskabet til at lukke for adgangen til to hjemmesider, som ulovligt har solgt opgave- og eksamensbesvarelser til gymnasieelever.

Unoeuro ville nemlig ikke gøre noget, før der lå et direkte forbud mod hostingselskabet herom.

Det bekræfter Bo Brandt Cramer, juridisk chef i Zitcom Group, der ejer Unoeuro og flere andre hostingselskaber.

"Forbrugerombudsmanden sagde til os, at det forbud, de havde nedlagt mod Frederik Drews, også gjaldt for os. Derfor skulle vi agere, som om det var nedlagt direkte mod os. Men det, mener vi, er forkert," siger han til ITWatch.

Manglende juridisk grundlag

Sagen tager sit udspring i et opgør, Forbrugerombudsmanden over flere gange har haft med Frederik Drews. En ung mand i starttyverne, der har lavet en forretning ud af at skrive og sælge besvarelser af almindelige opgaver og eksaminer til studerende.

Frederik Drews solgte sine besvarelser via hjemmesiden fixminopgave.dk, som Unoeuro "hostede", som det hedder.

Ifølge Forbrugerombudsmanden var Frederik Drews' forretning i strid med god markedsføringsskik. Dels fordi det er forbudt for de studerende at aflevere besvarelser skrevet af andre, dels fordi salget af opgavebesvarelser underminerer formålet med uddannelserne.

Derfor nedlagde Forbrugerombudsmanden i maj et forbud mod Frederik Drews' selskab En bedre fremtid IVS, som påbød selskabet at stoppe de ulovlige aktiviteter.

Hele den her juridiske problemstilling med, at vi skal agere domstol som mellemmand, synes vi det vil være fonuftigt at få startet en debat omkring.

Bo Brandt Cramer, juridisk chef hos Zitcom Group

Forbuddet havde dog ingen effekt, og Frederik Drews fortsatte sine aktiviteter.

Derfor rettede Forbrugerombudsmanden henvendelse til Unoeuro, som Frederik Drews var kunde hos. Myndigheden ville have hostingselskabet til at lukke for adgangen til hans salgskanal.

Det afviste Unoeuro, som begrundede afvisningen med, at selskabet ikke havde "det rigtige juridiske grundlag" til at gøre det.

Derfor handlede det for Unoeuro om at sikre, at "vores ryg var fri," forklarer Bo Brandt Cramer.

"Vi mener ikke, at vi juridisk set skal agere på et forbud mod et andet selskab," siger han og forklarer, at der var opbakning til beslutningen fra Zitcoms jurister.

Fungerer som mellemmand

Ifølge Bo Brandt Cramer fungerer Unoeuro som en mellemmand. En udbyder, der stiller et webhotel til rådighed.

Det er derfor ikke Unoeuros ansvar, hvad selskabets kunder lægger på deres hjemmesider.

"For at vi kan nedlægge en side, skal vi være sikre på, at indholdet på siden er ulovligt. Hvis det ikke er det, og vi lægger siden ned, kan vi blive idømt et erstatningsansvar for tabt fortjeneste i nedeperioden," forklarer han og tilføjer, at det er et almindeligt princip, at et forbud ikke kan håndhæves over for en tredjemand.

Så da det nedlagte forbud var rettet mod Frederik Drews og En bedre fremtid, afviste Unoeuro at lukke for adgangen.

"For os handler det her om, om vi som mellemmand skal agere ud fra et forbud mod en tredjemand – og kan blive idømt en bøde, hvis ikke vi gør det. Det, mener vi, er for vidtgående," siger Bo Brandt Cramer.

I stedet bad Unoeuro ifølge Bo Brandt Cramer Forbrugerombudsmanden om at nedlægge et forbud direkte mod hostingselskabet. Et forbud, som påbød Unoeuro at lukke for adgangen til fixminopgave.dk.

Unoeuro modtog det direkte forbud 1. august i år.

Adskillige skribenter var ansat til at skrive de besvarelser, som kunne købes på fixminopgave.dk og fmooriginal.com. Her er det en gymnasiestuderende, der bliver betalt for at løse andres opgaver. | Foto: Ritzau Scanpix/Asger Ladefoged
Adskillige skribenter var ansat til at skrive de besvarelser, som kunne købes på fixminopgave.dk og fmooriginal.com. Her er det en gymnasiestuderende, der bliver betalt for at løse andres opgaver. | Foto: Ritzau Scanpix/Asger Ladefoged
 

Men selvom adgangen til siden blev lukket, endte sagen ikke der.

Frederik Drews flyttede i stedet sine aktiviteter over på en ny side, fmooriginal.com. Denne side blev også hostet af Unoeuro.

28. august nedlagde Forbrugerombudsmanden derfor et personligt forbud mod Frederik Drews om, at han ikke må "udbyde, markedsføre, formidle eller sælge besvarelse af eksamensopgaver", og andre opgaver i øvrigt.

Det er første gang, at Forbrugerombudsmanden har nedlagt et forbud mod en enkeltperson.

Men som det også var tilfældet med fixminopgave.dk, stoppede det ulovlige salg ikke, da forbuddet blev nedlagt.

Derfor rettede Forbrugerombudsmanden atter henvendelse til Unoeuro. Denne gang med henvisning til det personlige forbud, der var lagt ned over Frederik Drews.

Det ændrede dog ikke Unoeuros tilgang til problemstillingen, og selvom selskabet tidligere havde lukket for adgangen til en af hans sider, afviste Unoeuro at lukke ned for Frederik Drews' nye side.

Så Forbrugerombudsmanden måtte atter nedlægge et direkte forbud mod Unoeuro for at få lukket for adgangen til hjemmesiden, det ulovlige salg foregik på.

Forbuddet blev sendt til Unoeuro 30. november, som lukkede for adgangen til fmooriginal.com samme dag.

Særlig paragraf taget i brug

Ifølge Camilla Schaumann, der er fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden, blev forbuddet mod Unoeuro nedlagt efter markedsføringslovens paragraf 36.

Det er en særlig paragraf, forklarer Camilla Schaumann, fordi den fungerer som en slags undtagelse til den almindelige regel om forbud.

Paragraffen kan så vidt kun anvendes, hvis særlige forhold gør sig gældende, herunder at tiden, en almindelig retssag om et forbud vil tage, vil forspilde forbuddets formål.

Med eksamensperioden for døren i både maj og november, vurderede Forbrugerombudsmanden i begge tilfælde, at der ikke var tid til at vente på en almindelig retssag.

Hvis vi får de her forbud stadfæstet, får vi rettens ord for, at vi i en lignende situation i fremtiden også kan gå efter webhotellet.

Camilla Schaumann, fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden

Der er dog kun tale om midlertidige forbud, som efterfølgende skulle behandles af en retsinstans.

Og Sø- og Handelsretten har kun fem dage til at tage stilling til et paragraf 36-forbud, efter det er blevet nedlagt.

"Det vil sige, at vi ikke har fået stadfæstet forbuddet endeligt endnu. Der er blevet foretaget en midlertidig prøvelse, hvor Sø- og Handelsretten har vurderet, at forbuddet foreløbigt skal stå ved magt. Men senere hen skal der så ske en materiel prøvelse af vores anbringender mod Unoeuro," siger hun og tilføjer:

"Hvis vi får de her forbud stadfæstet, får vi rettens ord for, at vi i en lignende situation i fremtiden også kan gå efter webhotellet, hvis ikke ejeren af en hjemmeside med ulovligt indhold vil efterkomme et forbud."

Sagen er ikke afsluttet

Sø- og Handelsretten har af to omgange gennem en kendelse fastholdt Forbrugerombudsmandens forbud mod Unoeuro.

Men det er ikke enden på sagen.

Forud venter også en retssag ved retten i Horsens om det principelle spørgsmål om, hvorvidt Unoeuro har handlet i henhold til loven, da selskabet afviste at lukke de pågældende hjemmesider uden et direkte forbud fra Forbrugerombudsmanden.

Ifølge Bo Brandt Cramer kan Unoeuro blive idømt en mindre bøde i sagen.

"Den her sag isoleret set er en bødesag, så det handler mest principelt om, hvorvidt vi kan blive idømt en bøde. Men hele den her juridiske problemstilling med, at vi skal agere domstol som mellemmand, synes vi det vil være fonuftigt at få startet en debat omkring," siger han.

Det skyldes, at Zitcom Group gennem sine hostingselskaber hver anden dag modtager en henvendelse fra folk, der mener, at der ligger noget ulovligt på en selskabernes kunders hjemmesider, fortæller Bo Brandt Cramer. Derfor risikerer Unoeuro - og andre hostingselskaber - at havne i en lignende situation igen.

Global it-gigant køber atter op i Sverige for at bygge datacenter

Microsoft køber svensk mark for knap 200 millioner

Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af cloud-opkøb

Mere fra ITWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs