ITWatch

Klumme: Data-analystiske færdigheder er kritiske for konkurrencefordelen

Virksomheder der kan sikre, at beslutninger træffes baseret på fakta og pålidelige data frem for mavefornemmelse har en værdifuld konkurrencefordel. Ikke kun analyseafdelingen, men hele organisationen skal have en analysedrevet tilgang, så viden og ressourcer ikke går til spilde, skriver Patric Hellgren fra SAS Institute i denne klumme.

Foto: PR

Selvom digitaliseringen har taget store skridt fremad, ikke mindst under pandemien, viser en undersøgelse fra SAS Institute, at fire ud af ti dataanalytikere er utilfredse med, hvordan deres virksomhed anvender og implementerer dataanalyse og modellering i organisationen. Lige så mange (42 procent) mener, at dataanalyser ikke i tilstrækkelig grad bruges som grundlag for ledernes beslutninger.

Moderne dataanalyse kan optimere driften på måder, som ikke var mulige før. Men for at udnytte disse fuldt ud kræves der ofte ændringer, indsigter og ny viden, hvoraf de teknologiske løsninger og analysemodeller kun er en del af ligningen. Hele organisationen skal forstå værdien af disse analyser, og en analysedrevet tilgang skal være hjørnestenen i den proces, der i sidste ende fører til at beslutninger vedtages.

I udviklingen mod at blive en mere analysedrevet organisation vælger mange virksomheder at styrke deres dataanalysekapaciteter med Chief Data Officers (CDO’er) eller Chief Analytics Officers (CAO’er). Digitalisering og dataanalyse går hånd i hånd, men hvis viden fra dataanalyserne ikke bliver bragt ind i den egentlige beslutningstagning, risikerer man et lavt afkast af hele digitaliseringsrejsen. Det er desværre ikke ualmindeligt.

Dårlig kommunikation fører til ressourcespild

Nogle velkendte bump på vejen er bl.a. mangel på intern kommunikation; en virksomhedskultur, hvor man ikke helt forstår værdien af at basere beslutninger på data, eller helt banalt at ledelsen i sidste ende vælger at stole mere på mavefornemmelse og etablerede rutiner end evidensbaserede dataanalyser.

At få teknologiske løsninger på plads og bygge analysemodeller er blot noget af det, der kræves for, at en virksomhed bliver datadrevet. At etablere en analysekultur i resten af virksomheden er mindst lige så vigtig for at få gavn af indsigten fra data og analyser. Det kræver til gengæld, at analytikere, virksomhedsledelse og medarbejdere i organisationen tilegner sig nye kompetencer og skaber konsensus om, hvordan dataanalyse skal bruges i det løbende arbejde.

Intern kommunikation spiller også en afgørende rolle; En dataanalytiker, der udvikler værdifulde analysemodeller, men som mangler ressourcer, mandat eller viden om, hvordan man kommunikerer selvsamme værdi til ledelsen og resten af forretningen, risikerer at spilde sin tid.

De nødvendige ændringer kommer sjældent af sig selv, hvad enten det gælder en hel organisation eller hos de personer, der arbejder med dataanalyse. Til en start skal man forstå, hvilke kompetencer der er behov for og træning til at erhverve sig eller videreudvikle disse.

Nødvendige indsatsområder – sådan gribes de an

International Institute for Analytics (IIA) har gennem sine casestudier og igangværende undersøgelser lavet en beskrivelse af nødvendige indsatsområder, der kan gøre en virksomhed i stand til virkelig at udlede værdi af dataanalyse og for alvor kalde sig datadrevet. Disse kan opsummeres i følgende anbefalinger:

• Ledelse. Datadrevne beslutningsgange skal fremhæves, understøttes og eksekveres af ledelsen.

• Teknologiske løsninger. Man skal bygge en passende teknisk infrastruktur, der muliggør dataanalyse.

• Uddannelse og træning. Træne evnen til at træffe datadrevne beslutninger. Sørge for at sikre forbedring af analytiske færdigheder i alle faser af medarbejderudviklingen.

• Kultur. At beslutninger skal understøttes af data bliver en integreret del af virksomhedskulturen. Arbejd aktivt med at skabe et miljø, hvor normen for alt samarbejde er at tage udgangspunkt i data. Lad ikke forhindringer som modvilje mod ændringer stoppe datadrevne beslutninger på individniveau.

Dataanalytikeren som kulturbærer

Ideelt set bliver dataanalytikeren en evangelist, der spreder disse standarder og måder at arbejde på internt og tilbyder løsninger, hvis værdier er tydelige for resten af organisationen. Det betyder, at dataanalytikeren først skal indse vigtigheden af at kunne kommunikere. Den færdighed skal måske tilegnes og/eller styrkes gennem for eksempel uddannelse.

Samtidig skal virksomhedens ledelse gå foran med et godt eksempel og arbejde med datadrevne beslutninger, men også give dataanalytikere en chance for at vokse og tilegne sig de nødvendige færdigheder.

Den tankegang, der præsenteres her, betyder ikke, at man skal stoppe med at eksperimentere med smarte analyseløsninger. Den ideelle dataanalytiker stræber efter at udvikle alle de forskellige færdigheder, der er nødvendige i deres fag. Prikken over i’et er, hvis vedkommende formår at sprede entusiasme for og viden om dataanalyse i organisationen, ved at demonstrere og effektivt formidle, hvordan analyseløsninger bruges, og de værdier disse skaber. Målet er en datadrevet og analyseklar organisation, både vertikalt og horisontalt med villighed til at lytte udadtil og indadtil.

Klumme: Gør karriere med metaverset som makker

Klumme: Hvorfor er cybersikkerhed ikke højere oppe på dagsordenen?

Mere fra ITWatch

Tre talchefer forlader Lunar

Et par kreditchefer og en finansdirektør har valgt at sige op i fintech-banken, der på en anden front netop har sikret sig ny kapital.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

ITWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs