ITWatch

Klumme: Digital transformation er essentiel for den grønne omstilling

Vi skal tage små skridt, og vi skal lytte til brugerne, når vi digitaliserer vores virksomheder. Men hvis vi gør det rigtigt, kan Danmark ikke bare blive et digitalt udstillingsvindue for resten af verden, men også et grønt udstillingsvindue, lyder det fra Seges-direktør i denne klumme.

Foto: Seges/PR

Vi skal bruge genopretningen af økonomien efter coronakrisen til at sætte turbo på den digitale omstilling. Sådan lød budskabet fra statsminister Mette Frederiksen på DI’s topmøde forleden, og regeringens ambition er klar: Danmark skal være et digitalt udstillingsvindue for resten af verden.

Målet er forbilledligt, for digitale værktøjer kan skabe en mere effektiv drift i virksomhederne, give bedre produkter til forbrugerne og styrke vores konkurrencekraft som nation.

Der er dog også en yderligere fordel ved digitaliseringen, som til tider overses, og det er dens store betydning for den bæredygtige udvikling. Lad mig give tre konkrete eksempler fra landbruget, som er den branche, jeg kender bedst:

  • Brug af satellitdata kan mindske forbruget af gødning, fordi data fortæller landmanden, præcis hvor meget gødning kornet på hver eneste kvadratdecimeter af marken har behov for.
  • Digitale sensorer kan øge dyrevelfærden, fordi de kan opdage optræk til sygdom hos køer, før mennesker kan registrere det.
  • Overskuelig sammenstilling af data i dashboards kan reducere ressourceforbruget, fordi landmanden i realtid får viden om spild eller manglende effektivitet i produktionen – eksempelvis i forhold til foder, energiforbrug eller arbejdstid.

Sammen med en række andre digitale værktøjer betyder sådanne løsninger, at landbruget anno 2020 er en særdeles digitaliseret sektor, hvor landmanden hver dag benytter data fra marken, maskinerne, stalden og regnskabet til at optimere driften, sænke miljøpåvirkningen og mindske ressourceforbruget. Den digitale transformation er dermed med til direkte at sænke klimaaftrykket fra det danske landbrug.

Data er ikke nok i sig selv

Det er klart, at andre brancher ikke umiddelbart kan anvende de samme digitale værktøjer som danske landmænd for at understøtte deres grønne omstilling. Men ikke desto mindre er der utvivlsomt en række af landbrugets erfaringer, som virksomheder i andre sektorer kan drage fordel af.

En vigtig læring i den digitale transformation af landbruget har eksempelvis været, at adgangen til data ikke i sig selv er nok, hvis brugernes adfærd skal ændres i en mere bæredygtig retning. Nøglen er – og det er også det svære – at sammenstille, forædle og præsentere relevante data på en meningsfyldt måde, så brugeren får de rigtige indsigter i rette tid til at kunne handle ved at reducere ressourceforbruget eller mindske påvirkningen af miljøet.

Brugeren skal på få sekunder kunne afkode, hvad han eller hun skal gøre uden at skulle bruge lang tid på at sætte sig ind i komplekse sammenhænge eller overskue store datasæt. Det hurtige overblik er også afgørende, når alle medarbejdere skal have samme indsigt og forståelse for, hvor der skal sættes ind, og når virksomheden skal monitorere, om man er på rette vej med sine indsatser.

En anden læring har været, at ultralokale prædiktioner er noget, der har stort potentiale for at påvirke bæredygtigheden i en positiv retning. Prædiktionerne kan skabes ved hjælp af sammenstilling af forskellige datakilder kombineret med kunstig intelligens og machine learning.

Et godt eksempel er en digital løsning, der med stor sandsynlighed kan forudsige flere dage i forvejen, hvilke af en landmands marker der vil blive udsat for svampeangreb. Løsningen gør det muligt at forebygge angrebene på de konkrete marker, så forbruget af plantebeskyttelsesmiddel minimeres, og udbyttet af høsten øges. Dermed kan landmanden gå fra at behandle til at forebygge med alle de ressourcegevinster, dette indebærer.

Man kan sagtens forestille sig, at det samme princip kan anvendes i andre industrier, hvor virksomheder kan få automatiserede informationer om, hvad der kommer til at ske i den nære fremtid helt ned på hver enkelt kvadratmeter. Det kunne eksempelvis være i byggeriet eller transportsektoren.

Vi skal tage små skridt

Det er dog klart, at træerne ikke vokser ind i himlen. Efter at have arbejdet med digital transformation i mange år er jeg helt med på, at processen er drønsvær, og at der er langt fra at designe en prototype, til en digital løsning skaber værdi ude i den virkelige verden.

Eksempelvis er noget så lavpraktisk som at lave en meningsgivende sammenstilling af data fra flere kilder langt fra så let, som det lyder, og computerkraften lader stadig noget tilbage at ønske, når det drejer sig om avancerede simuleringer.

Samtidig er det vigtigt at få brugerne med på vognen. Hvis ikke brugerne anvender de digitale løsninger, der kan mindske ressourceforbruget eller på anden vis påvirke samfundet i en bæredygtig retning, kan det jo være lige meget. Her må vi som it-folk nok nogle gange skrue ned for teknologibegejstringen og anerkende, at der vil være skepsis over for nye måder at gøre tingene på, og at adfærd ikke ændres overnight.

Vi skal tage små skridt, og vi skal lytte til brugerne, når vi digitaliserer vores virksomheder. Men vi skal holde fremdrift, vi skal eksperimentere, og vi skal ikke tøve. Samtidig skal vi naturligvis give plads til refleksion og læring undervejs.

Den digitale transformation er forudsætningen for en grøn omstilling i mange sektorer, og hvis vi handler rigtigt, kan Danmark ikke bare blive et digitalt udstillingsvindue for resten af verden, men et digitalt og grønt udstillingsvindue.

Klumme: Hvad har covid-19 betydet for cyberkriminaliteten?

Klumme: Covid-19 har kastet lys over skaleringens virkelige potentiale

Relaterede

ITWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Se alle ledige stillinger