ITWatch

Klumme: Hvad må it-outsourcing koste?

Jens Brinkstens klumme-serie om outsourcing af it var reelt afsluttet inden sommer, men vi har fået en række forespørgelser til ham om, hvad omkostningerne er ved sådan en proces. Derfor iler Jens Brinksten her med endnu en klumme i serien, der forsøger at besvare dette oplagte spørgsmål.

Foto: PR

"Hvad koster en it-outsourcing?"

Det er et af de spørgsmål, som jeg har fået stillet, efter min række af klummer om outsourcing, hen over sommeren, men det er også et af de sværeste spørgsmål at svare på, især hvis man ikke kender alle forudsætningerne for valget, modellen og placeringen af den pågældende outsourcing, for alle forudsætningerne er en del af grundlaget for det korrekte svar.

Der er virkelig mange parametre, som spiller ind og jeg vil i det følgende gennemgå de mest oplagte, men jeg kan klart ikke påstå, at jeg har alt med, for der er mange vinkler i forhold til dette spørgsmål.

Priser generelt

Generelt, så er der alt for mange, som kun fokuserer på den direkte timepris (dvs. timeprisen, som er aftalt i en aftale/kontrakt omkring hvor mange timer der skal lægges af den enkelte medarbejder/konsulent for et aftalt stykke arbejde/levering), og denne kan svinge meget afhængigt af udbud og efterspørgsel.

Men mange glemmer også, at i en reel timepris, så bør alle omkostninger indgå, som på en eller anden måde er kommet til, i forbindelse med ens benyttelse af outsourcing.

Jeg vil i det næste gennemgå en række af de hoved- forudsætninger/omkostninger, som har betydning for hvordan man beregner den mest korrekte pris per produceret time, ved benyttelse af outsourcing.

Geografi

I forhold til hvor man eventuelt vil placere sin outsourcing, så kan der være en række lokale forhold, som betyder, at man ikke kan sammenligne omkostningsstrukturerne med andre steder, så alle steder skal mere eller mindre vurderes individuelt, specielt i forhold til en etablering.

Der kan også være vidt forskellige lokale lovmæssige krav omkring indretning af lokaler, så dette skal man have styr på lokalt, da men ellers kan løbe ind i store udfordringer senere hen.

Det er ofte en god ide at kontakte allerede etablerede virksomheder og spørge ind til de lokale lovmæssige krav, samt søge rådgivning hos folk, som har prøvet dette før. hvorfor en ordentlig due diligence og lokal viden er vigtig!

Løn, m.m.

Selvfølgelig er lønforholdene vigtige, da det som ofte er den største post på ens lokale budget, så her skal man både sikre sig, at man hverken er lønførende eller betaler for lidt, så find den vigtige middelvej.

Endelig prøv også at finde andre veje/måder til at fastholde medarbejdere. Det kan være arrangementer, uddannelse, personaleforeninger, diverse benefit pakker, bonusser, osv.., men gerne ting, som aktiverer medarbejderne, og hvor de ser positive forskelle fra andre virksomheder i samme branche.

Erfaringer og senioritet

Alt for ofte, så ønsker brugere af outsourcing senior folk til alle opgaver, uanset art og sværhedsgrad, for per definition, så er det de bedste, hvilket klart er en meget stor misforståelse, for man skal altid afpasse behovet af medarbejdere i forhold til opgaverne og ikke mindst disses sværhedsgrad.

Hvis man har en udskiftning af personale på mere end 10 pct, så er der reelt noget der skal kigges på i forhold til sammensætning af erfaringer/senioritet i ens outsourcing teams, samt de opgaver de arbejder med. Men eventuelt også undersøge, om ens fastholdelsespolitik er veldefineret og effektiv, eller om man er anset for at være en uattraktiv arbejdsgiver.

Uddannelse og vidensdeling

Uddannelse og vidensdeling ligger næsten i samme boldgade, som allerede kort beskrevet i forrige afsnit, men med positivt fortegn. For hvis man skal fastholde folk, så skal de se positive udfordringer og muligheder i deres job.

Prøv derfor, hele tiden, at sikre, at ens ansatte får de rigtige uddannelser/ certificeringer, så de kan holde sig "up to date" professionelt og her betyder de ofte citerede ord rigtig meget: ”Hellere uddanne ens medarbejdere og risikere at de forlader én, fremfor at lade være med at uddanne dem og så risikere, at de bliver".

Turnover på ansatte

Som allerede nævnt, så er fastholdelse af medarbejdere meget vigtigt, så vigtig viden ikke går tabt, hvis de skulle forlade én, samt at man ikke løbende skal bruge en masse resurser (dvs. penge/tid til oplæring/træning, m.m.), som reelt kunne spares, hvis man bedre kunne fastholde ens allerede oplærte medarbejdere.

Det er vigtigt, at alle medarbejdere ser en udviklingsmulighed i ens firma, så de har en karrierestige, som de kan se foran sig.

Adgang til resurser i fremtiden

En ting, som også mange gør forkert er at placere sig i et område, hvor der er for få fremtidsmuligheder for at finde folk, f.eks. at placere sig i et land, hvor der ikke uddannes ret mange potentielle folk om året.

Find gerne steder, hvor man både kan se muligheder for at finde folk i nuet og i fremtiden, uagtet om der kommer mere konkurrence på markedet, for i de lande/regioner/byer, hvor der er flere universiteter og uddannelsesinstitutioner, som uddanner relevante folk, så regulerer uddannelsesstederne sig hurtigere i takt med efterspørgslen.

Pris per effektiv time (leveret, testet og klar til produktion!)

Det sidste område jeg gerne vil berøre, er pris per time, for hvordan beregner man reelt en timepris? Er det lønnen man betaler per time eller noget andet?

Min påstand er, at man bør tage samtlige omkostninger ind i denne pris, som på en eller anden måde berører ens outsourcing.

For hvis man ikke tager det hele med, så snyder man kun sig selv.

Husk og glem det ikke…

Glem den direkte timepris (dvs. timeprisen/løn per times arbejde per medarbejder, jf. deres kontrakt), men arbejd hellere med en reel kalkuleret produktiv timepris, hvor alt indgår og beregnes op mod en tilsvarende time i Danmark, så produktiviteten bliver beregnet 1:1 i forhold til ens tidligere omkostninger, for først her, har man reelt den ”rigtige pris” per time.

En lille simpel formel

Tag samtlige omkostninger relateret til ens outsourcing og divider disse med alle faktiske leverede produktive timer… og her skal den estimerede pris normalt ligge mellem kr. 225 til 300 på standard IT-kompetencer og den vil selvfølgelig ligge højere, hvis der er tale om mere efterspurgte og/eller specielle IT-kompetencer (toppen er ofte mellem kr. 400 til 600 for helt specielle kompetencer).

Hvis timeprisen er lavere end den her estimerede pris, så tjek om alle omkostninger er med i beregningen. Men hvis din beregnede pris er højere, så bør man gå igennem sine omkostninger, for så er det et spørgsmål om man ikke bliver ”snøret” et eller andet sted i værdikæden eller man bare har generelt alt for høje omkostninger…

Jeg håber, at ovennævnte kan give lidt inspiration og indsigt i det mørkeområde, som outsourcing priser er, samt de udfordringer, som disse giver. Men husk lige, at der stadig kan være yderligere omkostninger, som bør inddrages i en prisberegning, som ikke er berørt i denne klumme.

Klumme: Her er tommelfingerreglerne ved benyttelse af it-outsourcing og nearshoring

Klumme: Bevar det danske lederskab i udlandet

Klumme: Sådan får du nearshoring til at fungere i praksis

Klumme: Den svære opgave at kommunikere om brug af offshoring

Klumme: Når beslutningen om at bruge offshoring er taget

Klumme: De første skridt mod brug af it-outsourcing

Relaterede

ITWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Se alle ledige stillinger