ITWatch

Klumme: Datacentrene kan gå forrest i den grønne omstilling

Klimaforandringer vil lægge pres på datacentrenes energiforbrug i fremtiden. Men datacentrenes kan selv tage kontrol over udviklingen og gøre en reel forskel i den grønne omstilling, lyder det fra Tom Bøjland fra Eaton Danmark i denne klumme.

Foto: PR/Eaton Danmark

Ifølge Climate Change News anslår eksperter, at datacentrenes energiforbrug i 2025 vil udgøre 20 pct. af al tilgængelig elektricitet i verden.

Det skyldes den voksende mængde data, der oprettes og indsamles overalt på kloden, og resultatet bliver ifølge eksperterne, at ICT-branchen i 2040 vil stå for 14 procent af de globale udledninger. 

Mange datacentre anerkender allerede nu behovet for at reducere deres energiforbrug. Derfor er energieffektivitet blevet sat øverst på prioritetslisten, men det er en balancekunst at holde omkostningerne på et minimum og samtidig tage hensyn til miljøet.

Mange datacentre er i gang med at undersøge mulighederne ved EV-batterier (batterier til elektriske køretøjer), fordi de kan lagre elektricitet på en energieffektiv måde. Andre datacentre eksperimenterer med genbrug af overskudsvarme fra datacentre – på det område er vi i Norden pionerer.

Det er yderst positivt, at flere og flere energiudbydere er i færd med at skifte til vedvarende energikilder. Sidste år stod vedvarende energikilder som sol, vind og vand for 24 pct. af den globale efterspørgsel på elektricitet.

Men – der er et men. Uregelmæssigheder og produktion af vedvarende energi går hånd i hånd, så for at kunne gå over til en lavemissionsøkonomi er datacentrene nødt til at anvende vedvarende energi, samtidig med at de opretholder en stabil energiforsyning.

Hvad er så løsningen

Efterhånden som energimarkedet bevæger sig hen imod en fremtid uden fossile brændstoffer, kan produktionen fra vedvarende energikilder i sig selv blive mere ustabil og vanskeligere at balancere og forudsige med nøjagtighed.

Desuden er den naturlige mekanisme til frekvensstabilisering af nettet og mængden af inerti nedadgående, og det skaber større, hurtigere frekvensvariationer, især under større fejl.

Den usikkerhed, der er ved ustabil elforsyning, er langt fra optimal for datacentre, eftersom de er afhængige af en pålidelig og stabil energikilde.

Med stigningen i brugen af vedvarende energikilder og den stigende efterspørgsel på elektricitet, forudser vi, at vi kommer til at opleve flere udsving i strømkvaliteten på nettet.

Så hvad betyder det for datacentrenes fremtid? Datacentrene har styrken til at spille en vigtig rolle i at hjælpe energiudbyderne med at opretholde strømkvaliteten ved at balancere strømproduktion og -forbrug.

Virksomheder i energisektoren skal hjælpe andre virksomheder med at reagere øjeblikkeligt på strømefterspørgsel på elforsyningsnettet, så frekvenserne holdes inden for de tilladte grænser.

Derved mindskes risikoen for strømudfald på elforsyningsnettet. For datacentrene betyder det, at de enten kan få penge tilbage for ikke at trække strøm eller for at levere elektricitet tilbage til det nationale elforsyningsnet.

Flere virksomheder bør overveje datacenterløsningen UPS as-a-Reserve (UPSaaR), idet den gør det muligt at tjene nogle af pengene hjem på UPS-investeringen.

Løsningen giver datacentrene fuld kontrol over deres energi, så de selv kan vælge, hvor meget kapacitet de vil tilbyde på et bestemt tidspunkt og sætte en fast pris. De typiske afkast kan være op til 375.000 kr. pr. MW strøm afgivet til forsyningsnettet pr. år.

Sådan fungerer løsningen

UPSaaR-løsningen giver datacenteroperatører mulighed for at implementere UPS’en som en del af et virtuelt kraftværk, der gør det muligt for datacentre at deltage i det meget værdifulde FCR- og efterspørgselssidemarked.

UPS’en kan bruges til at understøtte elforsyningsnettet ved at dække efterspørgslen med strøm fra batterierne.

Den strøm, der frigives, reguleres uden problemer parallelt med UPS-ensretteren for at opnå en nøjagtig respons, der er uafhængig af belastningsniveauet.

Datacenteroperatører kan på den måde understøtte nettet i forhold til frekvensregulering og generere yderligere omsætning. Det kan opveje de samlede ejerskabsomkostninger ved UPS’en – eller bidrage til at gøre datacentret mere konkurrencedygtigt på pris.

Eaton er et eksempel på en organisation, som har vist, at UPS-systemer og -batterier sikkert og effektivt kan bruges til at gennemføre ekstra driftsaktiviteter, når det gælder energiefterspørgsel med minimal risiko for UPS’ens primære funktion.

Et datacenter kunne faktisk fungere som noget, der minder om en kommerciel energiaggregator og på den måde tilbyde sin kapacitet til en operatør af transmissionssystemer eller til det nationale elforsyningsnet.

En række serviceudbydere kan installere funktionaliteten og sørge for, at det rigtige kommunikationsinterface til aggregatorens systemer er til rådighed.

Datacentre har en unik mulighed for at gå forrest og bane vejen mod en lavemissionsøkonomi. Ved at hjælpe energiudbyderne med at balancere energiforbrug og strømproduktion og ved at sælge elektricitet tilbage til elforsyningsnettet kan datacentrene gøre en reel forskel, når det gælder om at reducere vores samlede CO2-aftryk.

Microsoft bygger flere datacentre i Norge 

NNIT skal stå for driften af DSB's datacentre

ITU-professor: Lokale datacentre kan blive bæredygtige alternativer til tech-giganterne 

Global it-gigant køber atter op i Sverige for at bygge datacenter 

Nyt datacenter skal samarbejde med lokalt varmeværk 

Mere fra ITWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs