ITWatch

Klumme: EU-politikerne skal sikre den digitale vækst

Hvad er din digitale plan? Det bør være det første spørgsmål, som alle EU-politikere stilles op til det kommende Europa-Parlamentsvalg. Det skriver Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen, i denne klumme.

PR
Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen, cand.scient. fysik, matematik og datalogi. Foto: PR

Hvis der er noget, der kommer til at definere Europa i fremtiden, så er det den gennemgribende forandring, som digitaliseringen vil have på alle aspekter af vores liv.

For uanset om vi taler om selvkørende biler, robotter eller kunstig intelligens – ja selv vores arbejdspladser, fritid og måden vi kommunikerer med hinanden på, så vil teknologien i den grad komme til at definere vores fremtid.

Og EU er i høj grad den politiske kampplads, hvor mange af de afgørende forudsætninger, muligheder og slag for Europas digitale fremtid bliver afgjort.

Både når det gælder medlemsstaternes muligheder for at anvende nye teknologier, men også når det gælder ambitionen om at tage kampen op mod bl.a. USA og Kina og skabe en række internationalt stærke europæiske digitale virksomheder.

Derfor bør Europas digitale virkelighed og fremtid også stå øverst på alle EU-politikeres agenda, når de efter EU-valget 26. maj sætter sig i stolen i parlamentet.

At datadele eller ikke at dele? Det er spørgsmålet

Selvom EU’s persondataforordning er trådt i kraft, bliver et af de væsentligste emner, som EU-politikerne skal forholde sig til, hvordan man fremover skal dele data.

Hvem der ejer data og hvem der kan få adgang til ens data, bliver et af de helt store spørgsmål – ikke kun fordi datadeling og -indsigt giver nogle etiske problemstillinger, der skal løses, men også fordi beslutningerne omkring dette har store konsekvenser for erhvervslivet.

Persondataforordningen gør det meget klart, at persondata ejes af personen selv, hvilket er et sundt og etisk rigtigt princip.

Men hvad hvis de selvsamme data kan bruges til at forudsige sygdomme eller sociale slagsider? Vil det så være uetisk ikke at bruge disse data til f.eks. at forbedre og måske i sidste ende redde udsatte børns liv?

Erhvervsmæssigt vil data også blive den helt store konkurrenceparameter i stort set alle brancher. Spørgsmålet er igen, hvem der ejer disse (ikke-personlige) data, og hvem der må bruge dem.

Må en bilejer f.eks. kræve, at data fra hans næsten førerløse bil stilles til rådighed for hans mekaniker, eller er det bilproducenten, der for at sikre deres investering og værdien i deres eget økosystem, der bestemmer over disse data?

Vigtige debatter og diskussioner, som EU-politikerne skal have en holdning til.

Fokus på it-sikkerhed

Efterhånden som alt omkring os digitaliseres, er det også vigtigt, at politikerne sætter sig ind i de it-sikkerhedsmæssige udfordringer, der følger med i et teknologisk globaliseret samfund.

Data vil løbe igennem flere og flere systemer og enheder - og på tværs af lande, virksomheder og mennesker.

Fantastisk for et effektivt digitalt indre marked, men også en øget samfundsmæssig risiko, da hackerangreb, nedbrud og virus vil betyde enorme økonomiske og produktionsmæssige tab, hvis (eller måske snarere når) de rammer erhvervslivet.

Det stiller enormt store krav til ikke bare den konkrete it-sikkerhedsarkitektur, men også til hvordan vi vænner os til at arbejde med datasikkerhed i både virksomhederne og som borger – og dermed også hvordan man skal forholde sig til det som politiker.

Kort efter det nye Europa Parlament mødes, skal politikerne da også beslutte indholdet af både en kommende it-sikkerheds- og en cloudcertificering. Så det giver god mening, at de allerede nu sætter sig ind i området.

Naturligvis ikke bare pga. de kommende certificeringer, men også fordi der i høj grad er brug for politisk indsigt i området.

Der skal bruges betydelige midler på at informere, guide og dele viden om sikkerhedstrusler og løsninger på tværs af brancher og industrier i hele EU, så vi stå sammen om at reducere truslen fra it-kriminelle. Og det er der brug for, at politikerne på tværs af EU støtter op om.

Lovgivning er ikke svaret på fremtiden

I en verden, der går stærkere og stærkere, er der ikke tid til at vente på nye love og forordninger. Dertil går udviklingen og virkeligheden simpelthen for hurtigt.

Politikerne skal derfor fra start erkende, at den nødvendige agilitet, som erhvervslivet har brug for, ikke opnås gennem detaillovgivning eller nye lange lovkomplekser.

Her handler det i højere grad om at tænke i guidelines, rådgivning og tilretning af eksisterende rammer, hvis man skal hjælpe erhvervslivet med at få mest ud af det digitale vækstpotentiale.

Europa Parlamentet har en helt unik chance for at støtte op om en sund og positiv udvikling i hele EU, men det kræver, at de har en digital plan klar, og at de sætter sig ind i de digitale muligheder og udfordringer.

Klumme: Er den digitale assistent din sande ven?

Klumme: Virksomheder mangler kompetent rådgivning om kunstig intelligens

Relaterede

ITWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Se alle ledige stillinger