ITWatch

IBM: Vi bruger stadig lang tid på at forklare kunderne, hvad AI egentlig er

Kunstig intelligens skal være en væsentlig del af forretningen hos IBM. Selvom interessen fra kunderne vokser, er der stadig et stort arbejde med at forklare, at det nødvendigvis ikke er "et stjernekrigsprojekt" at komme i gang, lyder det fra IBM’s danske forsknings- og innovationsdirektør.

Foto: PR/IBM

Potentiale.

Det ord bliver nævnt i flæng, da ITWatch taler med IBM’s danske forsknings- og innovationsdirektør, Anders Quitzau, om kunstig intelligens og IBM's forretningsmæssige muligheder med teknologien.

"Jeg ved ikke, om man kan sige, hvad vores slutmål konkret er, andet end det skal være – og er – en væsentlig del af vores forretning," siger Anders Quitzau og fortsætter:

"Og det går rigtig godt. Der er masser af potentiale."

Ifølge Anders Quitzau er kunstig intelligens relevant i praktisk talt alle brancher. Det hele centrerer sig nemlig om én ting: Data.

"AI er alle steder, hvor der er meget data, og hvor der er meget viden. Alle steder, hvor man mener, at man kan tage nogle bedre beslutninger, hvis man kan gennemskue de her store mængder af viden, at der er potentiale," siger han.

Langt fra den finansielle sektor til det offentlige

Den finansielle sektor bliver ofte nævnt som et forgangsbillede, når det gælder brugen og udbredelsen af teknologien. Anders Quitzau mener også, at branchen er et af de steder, man bør kigge hen for at finde de gode cases.

"Den finansielle sektor er langt fremme. Både med hensyn til at bruge kunstig intelligens til at gnave sig igennem markedsrapporter og analyser, som kan sammenskrives til deres finansrådgivere, og også med det at lave chatbots," siger Anders Quitzau.

IBM har blandt andet et samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som IBM har lavet en chatbot til. I første omgang kører den internt, men planen er, at den også skal fungere eksternt med bankens kunder.

En af de andre brancher, som også klarer sig godt inden for kunstig intelligens, er ifølge Anders Quitzau pharma-virksomhederne, som blandt andet bruger teknologien i deres vidensdatabaser og forskning.

IBM-direktøren har dog heller ikke svært ved at svare på, hvilke brancher der halter efter.

"Over en bred kam kan jeg nævne den offentlige administration. Der tror jeg, at der er langt imellem i forhold til både den private sektor og udlandet."

"Der er måske nogle, der begynder at bruge lidt maskinlæring, men igen, så er anvendelse af AI – i sin rene form – endnu ikke udbredt," siger Anders Quitzau, som dog påpeger, at man begynder at se talegenkendelse i brug i det offentlige.

Han peger på, at områder som sundhedsdata eller sagsbehandling overhovedet ikke udnytter AI-teknologiens muligheder.

"Der kører pilotprojekter, men de store løsninger i produktion har vi endnu ikke set."

Det er ikke noget, der for alvor batter?

"Nej, der er vi langt fra."

Watson og Region Hovedstaden

Når man siger IBM og kunstig intelligens, siger man samtidig Watson. Watson er IBM’s egenudviklede super-computer, der bygger på kunstig intelligens.

Watson kan blandt andet bruges i netop sundhedsvæsenet, hvor den eksempelvis kan være med til at stille diagnoser, læse røntgenbilleder eller foreslå behandlingsmuligheder.

I juni 2017 indgik Region Hovedstaden en femårig rammeaftale med IBM om "udvikling af kunstig intelligens-baserede teknologier til sundhedsvæsenet." Aftalen havde en værdi på 30 mio. kr.

Aftalen skulle blandt andet hjælpe hospitalerne med at finde kræftknuder og være en støtte i behandlingen af diabetes.

I november 2018 besluttede regionen at opsige rammeaftalen.

"Den formelle rammeaftale mellem IBM Danmark og Region Hovedstaden har af flere årsager haft svært ved at fungere. Administrationen anbefaler derfor at ophæve rammeaftalen," lød det fra regionen.

Ifølge Region Hovedstaden havde man dog haft et godt samarbejde med IBM, og man valgte derfor at starte en række nye udviklingsprojekter med fokus på kunstig intelligens i stedet.

Hos IBM er meldingen i dag, at der er forståelse for, at regionen har besluttet at stoppe den overordnede rammeaftale.

"Det er en beslutning, vi støtter. Vi glæder os over, at der ved rammeaftalens ophør fortsætter tre udviklingsprojekter som et resultat af samarbejdet," siger Henrik Bodskov, adm. dir. i IBM Danmark.

IBM skabte for tre år siden Watson Health, og det er stadig planen at udbrede teknologien til det danske sundhedsvæsen.

"IBM er fortsat fuldt dedikeret til Watson Health for derigennem at tilbyde sundhedssektoren den teknologi og ekspertise, der skal til for at hjælpe til en stadig forbedring af befolkningens sundhedstilstand – også i Danmark," siger Henrik Bodskov.

Udfordringer i den offentlige sektor

Selvom IBM bevarer sit fokus på den offentlige sektor, er der ifølge forsknings- og innovationsdirektøren en række udfordringer, der spænder ben for udviklingen.

"Der er flere ting, der skal falde på plads. Det ene er, at man skal have adgang til data og må bruge data til at træne algoritmer med. Der er nogle kraftige begrænsninger i dag," fortæller Anders Quitzau og peger på, at det eksempelvis er meget svært at få adgang til sundhedsdata i anonymiseret og standardiseret form.

Derudover er Danmark også udfordret på grund af vores sprog. Der mangler stadig en veludviklet dansk sprogunderstøttelse, så man kan lave ligeså avancerede ting på dansk, som man kan på engelsk.

"Der er et stykke vej, før vi kan sige, at nu har vi sprogressourcer til træning af dansk-baseret AI, der er så gode, som vi ser i de store sprogområder. Det skyldes blandt andet, at Danmark ikke har prioriteret indsamling af sprogressourcer, forskning eller uddannelse indenfor datalinguistik de sidste mange år," siger Anders Quitzau.

Han påpeger, at regeringen har udpeget sprogressourcer som et område, der skal prioriteres i den bebudede AI-strategi. IBM-direktøren er med i Sprogteknologiudvalget under Dansk Sprognævn, som netop er ved at lægge sidste hånd på en række anbefalinger til, hvad man kan gøre ved de tekniske sprogudfordringer.

Den sidste udfordring i den offentlige sektor, som Anders Quitzau peger på, er sektoren i sig selv.

"Det handler nok også om sektorens forsigtighed og det at tage nye ting ind generelt," siger han og tilføjer, at der formentlig går tre til fem år, før vi for alvor ser teknologien rykke ind i den offentlige sektor.

Manglende kendskab

Kigger man på andre brancher, er der ifølge Anders Quitzau også stadig et godt stykke vej, før mulighederne med kunstig intelligens til fulde bliver udnyttet.

"Det generelle kendskab til de gode use cases er stadig ikke stort. Det er stadigvæk noget, jeg bruger meget tid på at gå ud og snakke med kunderne om – hvad kunstig intelligens egentlig er, hvor man har set, at det har givet størst værdi, og hvordan man kommer i gang," siger Anders Quitzau og fortsætter:

"Og også at få fortalt kunderne, at det at komme i gang ikke nødvendigvis er et stjernekrigsprojekt. Man kan godt starte småt. Alle services ligger i skyen, og derfor er det hurtigt at skalere efterfølgende."

Selvom de fleste virksomheder har en masse data, som potentielt kan bruges til at træne algoritmer og dermed udnyttes af kunstig intelligens, peger Anders Quitzau på, at der også skal et større oprydningsarbejde i gang hos kunderne, fordi de forskellige data ikke er særlig let tilgængelige eller kvalitetssikrede.

"Det viser sig ofte, at data ikke er til rådighed eller er i formater, der ikke rigtig kan læses," forklarer Anders Quitzau.

Derudover er der endnu et væsentligt benspænd: Virksomhedernes selvindsigt.

"Der er flere steder, hvor man måske ikke er så digitaliserede, som man går og tror. Det vil sige, at hvis vi eksempelvis skal trække data ud, så går det ikke med manuelle eller semi-manuelle processer, så skal hele processen digitaliseres eller automatiseres. Det kræver, at der bliver styr på data management og datagovernance, og at man begynder at tænke i 'data first'-baner, når der skal digitaliseres."

Teknologien kræver også, at der er en løbende træning af algoritmerne. Hvor stor en mundfuld er det for kunderne?

"Det kan være ret stort, og det er som regel den største hurdle. AI er ikke magi, men hårdt arbejde. Udfordringerne er adgang til data, at få genereret de modeller, der skal til, og så de mange træninger, der behøves, før man synes, at nu er den tilstrækkelig sikker til, at man kan brede den ud til en større skare af brugere," siger Anders Quitzau og fortsætter:

"Det er ofte de dygtige folk, man skal have til at arbejde med algoritmerne, træne dem op og validere de resultater, der kommer ud. Så man trækker også på en knap og også meget værdsat ressource."

"Vi har travlt"

På trods af de forskellige udfordringer mener Anders Quitzau stadig, at kunstig intelligens har et stort potentiale, og teknologien er et af IBM’s såkaldte growth areas, som blandt andet også tæller områder som big data og sikkerhed.

"Det er et af de store områder, og ja, hvor langt er vi fra målet? Vi kigger mere på, hvor mange virksomheder der egentlig bruger kunstig intelligens, og hvad potentialet er ude hos dem. Og der er en god interesse, vil jeg sige. Vi har travlt, og det er meget det, vi arbejder med," siger Anders Quitzau og tilføjer, at 'cognitive solutions' i IBM's globale regnskab for fjerde kvartal udgjorde 25 pct. af omsætningen.

Hvor mange af jeres kunder har kunstig intelligens på fakturaen?

"Vi har et tre-cifret antal projekter i gang i både store og mellemstore virksomheder. Mange af dem starter som små agile pilotprojekter, før man for alvor ruller det ud. Det er ny teknologi, og det er ikke altid sikkert, at business casen holder."

"Det kan der være forskellige årsager til, men det kan blandt andet være den, at man ikke har de underliggende data og nødvendige datagovernance. Så må man træde nogle skridt tilbage, før man starter op for alvor," siger Anders Quitzau og fortsætter:

"Så mange virksomheder er, som vi også anbefaler det, startet i det små og siger: Nu tager vi et hjørne, og hvis vi kan se, at det kan løse det her problem, så breder vi det ud derfra."

IBM-chef: "Alle job bliver ramt af kunstig intelligens"

Robotter kommer til at spille større rolle for dommere

Professor står bag ny startup: "Vi skal være 100 mennesker om et år"

Dansk AI-virksomhed får ny bestyrelsesformand

Relaterede

ITWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Se alle ledige stillinger